Доколку моментално ги изучувате Cisco CCNA курсевите верувам дека следниве документи кои ќе ги споделам ќе ви бидат од голема корист. Се работи за 4 документи напишани од мене по завршување на Cisco курсевите на Англиски јазик.

Ако во процесот на учење на овие курсеви наидyвате на тешкотии и имате проблеми со разбирање на одредени делови од материјалот слободно можете да побарате помош на официјална страна на Cisco Networking Academy на Facebook или пак да го користите сајтот на The Cisco Learning Network.

Објавено од alifaan

Димитар Крстевски, студент @ finki.ukim.mk | CCNA & CCNA Security | NetAcad амбасадор | Arch корисник | страст за дизајнирање, развивање и конфигурирање компјутерски мрежи